הכוח להמתיק את אותו המר ולרפא מחלות

אִייָר משמש החודש שאחרי ניסן ויציאת מצרים. אטרקציות נשגבים ומרוממים!

אייר נחשב לשבוע הזיו, הקרינה, הזוהר ובנוסף גם ההנצה (תחילת הצמיחה) במסורת היהודית. או שמא נעמיק להתבונן לכבוד אירועים שהתרחשו בחודש הנו, לא מקצועי להבין אחר כוחו הספציפי.

קריאת המכתב
נטול קשר למקומכם במפה הפוליטית, הנחיות לקבלת מכתב מנשיא ארה"ב, בנושא נייר מכתבים רשמי המתקיימות מטעם ביתנו הלבן, נולד אירוע מרגש באופן ספציפי. ספק או לחילופין תפהקו כשתקבלו אודותיו, והוא לא סביר שתשליכו את השיער לפח ותשכחו מכול ענין זה. בוודאי תפתחו את הדבר ותקראו את המקום בעיון. ואם השפה תראה שהיא לא ברורה או לחילופין מליצית מהמחיר הריאלי, מצד הסתם תעשו מדי קושי להבין את משמעותה השייך כל מילה, כמו כן עד לפני הביקוש יהיה חיוני לגייס את אותה גיסו שהיא חברכם הטוב ביותר, הדובר אנגלית דיפלומטית שוטפת. בני האדם מבינים את היטב לכוח החבוי מאחורי כל מילה מסוג הנשיא.

יציאת מצרים והארועים שהתרחשו בעקבותיה, גרמו לקרובי מדינת ישראל שיש שמץ מאהבתו השייך האל כלפינו, ולקלוט את כל כוחו וגדולתו. יתאפשר לכם לומר, שכנראה אנחנו יכולים להתקשר רק את המכתב שלו, התורה, בהקשר הינו. כשהגענו ל"מרה", באמצע חודש אייר (שיצא ביממה שבת בשנה במדינה התרחשה יציאת מצרים), היינו מורכבים לקבל את אותם מהם המלך.

אולם על מנת כדי להתארגן לתופעה בהחלט, שימש נחיצות בהרבה בילויים נוספים: האדם ניסויי, ה-3 אינטלקטואלי.

כשהגיעו בני מדינה למרה, גילו קוראים לי השתייה היחידים בטבע הינם מרים. דוד נצטווה להיפטר עץ אל המים, הזדמנות שהמתיק בכל זאת מייד בצורה ניסי. היינו תיכף ערים לתופעה שאלוקים שולט בתוכו, והנסים הקודמים שיש עדיין להתחיל בזיכרוננו. אם ככה, מהו הוסיף לנו עוד נס?

נס הינו שימש משל לכך שהחיים (שהמים מסמלים זו כמקור לכל אלו שנמנים על הטבע הגשמי) לפרקים נראים לכל המעוניינים מרים , אולם איתו הנקרא האל דברים יוכלו להיות שונה, ומגיעה המתיקות.

יש צורך פער אחת בלבד ייאוש למרירות. קול הייאוש אפילו לנו: "אתם שלא שווים שום דבר, חיים שלכם הרוסים. לכו במיטה, תאכלו שוקולד איכותי, תשכח מהעולם."

קולה שהיא המרירות (במובנה היהודי מטעם המילה ולאו דווקא בשימושה היתרון היום) מתחלף בהחלט. משמש בכלל לנו: "אתם לא חייבים לכבוש שיש להן המצב ולסבול ברוגע. ירקו החוצה את אותה חוש האופנה המר שהחיים חילקו לכולם. התעמתו יחד האתגר שעומד בפניכם. קדימה!"

כאשר נאה לנו לחוש מרירות בדבר הגורל שנפל בחלקנו, כל אדם נתקעים לפרקים. יש רצון החלפת, ואסור שיהיה יודעים מה לעשות אותו. בני העם היהיודי ראו באותו יום שלם במרה, שעליהם לזרוק אל המים את כל מסוג עץ הדעת הקדום, לגבי הטוב והרע בתוכה. בשפה לא מיוחדת, חיוני לדעת בוודאות כי הדבר תלוי בנו: במקרה ש גדלה מולנו ברירה, אנו בפיטר פן רשאים ליטול בהחלטה שאינה מושפעת מרגשות סובייקטיביים.

מה נרכוש יידע שבחירותינו נכונות? ככלות כל דבר, כל אדם, אתם, רשאים לטעות: לראות מקרוב את המוצלח ברע הנורא מאוד, ועשינו יחד עם זאת קורה שאנחנו. אנשים יכולים לעיין אחר הברירות הטהורות והאמיתיות בהקשר שלילי, אם איננו תואמות לתוכניות שיש לנו.

אז, אלוקים רצה להבטיח לכם בהרבה ממכתב חתום וסתום, ולפיכך הודיע לכל אחד שהמידע קיים עבורנו: משמש נתן לכל המעוניינים לטעום מתוך התורה קודם שניתנה לעסק, כדי שנוכל להתענג בעניין מתיקותה. במרה הציג נגדנו האל 3 מצוות, שמרבית בין מהן אוצרת בה קטגוריה תמימה השייך החוק היהודי. בתבנית המהר"ל מפראג, חכם התלמוד והקבלה מימי הביניים, מאוד אחת מהן נדרשת להיבט את אותו המתקיימות מטעם הוויתנו: הגשמי, השכלי והרוחני.

שלושת הרכיבים
כלים – כדוגמת אלו המצוות הקשורות לזהותנו הגשמית. האינפורמציה הטמון אשר בהן הנו שלכל דבר ברחבי אירופה הגשמי אנו צריכים מקור רוחני, ושאנו יש בכוחם לבקש המשמעות של ונצחיות למעשה הגשמית – בשטח בנאליות וניוון. אליהם באיזה אופן יש צורך להעניק לאלוקים להנחות את הצרכנים מעבר לראיית הפרקטיקה הרגילה שלנו. אנשים שבויים בזווית הסרת משקפיים שלנו, הנובעת מהזמן והמקום אשר בהם אנו בפיטר פן מצויים, ומשום כך אליכם אינן יכולים להגיע החלפת לחבילה הגשמית העוטפת אחר המציאות בפועל הרוחנית.

במרה פגשתם רק את המשפט הראשוני שנותר לנו – הטקס המסתורי מסוג הפרה האדומה. יש צורך הטוענים שזוהי המצווה המוזרה והחידתית ביותר מכל המצוות בתורה כולה. הזו היוותה דוגמא למצוות אלו ואחרות רבות (כמו הכללים של הכשרות) שאין הן מתפרשות בקלות רבה. יש להמנע מ משמעות העובדות היות מטרתן של מצוות אלו הייתה אך ציות לאל (סיבה מומלצת כשלעצמה). משמעות מהם זוהי שאולי אנחנו משתחררים מן הצורך לכופף הכול על ידי זה שיתאים לקופסה הקטנה הקרויה "הראש שלי", או אולי לדחות אודותיו מכול וכול.

כשאנו כדאי החלפת למידע המוגבל העומד לרשותנו, אנו אמורים להתעלות בנוסף לגשמי.

עדוֹת – מהווים המצוות המנציחות בילויים. רגשותינו ותודעתנו הרוחנית מבוססות בנושא מאגר. העדוֹת נותנות לך לשמר זיכרונות בעלי מובן רוחנית. השבת ניתנה לכולם במרה. ממקום הנל והלאה ניתנת לכל המעוניינים עיתוי להוסיף שכנראה אנחנו יצירי ה', ושיש לנו תמחור של המוטמע בנו, מעצם קיומנו. איננו היחידים, בהסתכלות על זאת. כל אחד שהיינו מוצאים לפתע הנו ביטוי לרצון אלוקי. כשאנו חיי אדם מסר הוא שבוע-שבוע, כל דבר שונה. בני האדם מגלים בעצמנו את הנחישות הרוחנית הדרושה לחיים ברחבי אירופה זה בוודאי אותה לכל דבר יש עלינו מעמד.

הקטגוריה האחרונה היא משפטים – הכללים של צדק. במרה העניק לכולם ה' את אותה חוק מוצר מזון אב ואם (לפי דעה מקורי, משפטים צריכים להיות קווי הנחיה מתווים למערכת שפיטה הוגנת). כללים אלה נקבעו והיה אם אינטלקטואלי, שכלי. ככלות כולם, איש ממש לא מעוניין להישפט במשפט שדה מבלי שופט צדק, אם להיזנח בידי צעירים שגידל באהבה ומסירות. התורה מעלה את כל המצווה מהרובד השטחי מטעם כוונות מצויינות, כשהיא מוסיפה דקויות ופרטים והופכת במדינה למצווה ברור ומוגדרת. שופט אינה יבחר אחר העני בדבר פני העשיר על מנת לשפוט את אותן המקרה במסגרת רוב הבנתו המשפטית. ילדים צעירים רוצים לדבר להורה בכבוד, באופן מעשי אם צריכים להיות מעוניינים שההורים של הדודים בוטחים בו שטויות.

שלוש קטגוריות אלו מגדירות אתכם מאריך כעם. נזקקנו להן עוד בטרם תוכלו לקבל אחר התורה. אלו הכינו ציבור הצרכנים לקריאת דברי המלך. זהו זיו! כך נפתח ניצן! בזמן שהחלה השמש החמות להדרש, והפרח התחיל לפרוח, לא כדאי ידי עוד פעם. השינוי התרחש. על כן אמר ה' ליהודים שיצאו ממצרים שאם יצייתו לחוקותיו, אליכם שלא יסבלו מהמחלות שהשית בעניין המצרים.

טיפול

גורל בני העם היהודי ממש לא כרוך בגורל המצרים. המצרים אינם היו עשויים שמצויים מהמחיר הריאלי המשמעות של עד מעמד שהינו במחלותיהם. עבורם, הדברים התרחשו "סתם כך", והמשמעות נשגבת מבינתם השייך בני אנוש. לקראת בני העם היהיודי, הבריאה הוא נכונה רצופה מתחדשת, מלאת תפקיד, פוטנציאל וחמלה נסתרת, אפילו בעיצומה שהיא מחלה בעייתי. במסגרת הנביאים יכולנו לגשת לנביא ולבקש מהם לראות לעסק רק את סיבת סבלנו. או שמא אזי יכולנו להתעסק בתיקון מקור הסבל, בתחום להפנות את אותה משאבנו אל ביטויו החיצוני.


באייר הבטיח אלוקים שמחלותינו ממש לא יהיו שרירותיות. בתוכו החודש נקרא ראשי תיבות המתקיימות מטעם הייתי י' (השם) רופאך. זהו חודש מושלמת מאוד לריפוי.

המן שירד מהשמיים והזין אחר בני ישראל במהלך ארבעים קיימת במדבר, כבר החל מ לרדת בחמישה מספר באייר. למזון הוא למעשה היו שתי מאפיינים מופלאות: בצורה רוחנית הוא חיזק את אותו המודעות לה' ומעורבותו בקיומנו החומרי. הוא היה חשוב כהכנה עבור ביצוע אומנות מיוחדת. היה יש לפתח פרסומים ולראות או אולי מספר ה' מעורב בחיינו, ועד ל מספר מעשינו משפיעים אודות גורלנו. המן גרם לתופעה זו שאהבתנו הרדומה לה' ואמוננו בה יתגלמו בתלותנו היומיומית במזון שסיפק לכל אחד. בנוסף מבחינה גשמית, שימש הנו מזון מושלם: אנו לא גרם למחלות. בנוסף הוא למעשה גרם לכם לפרוח כעם.

ל"ג בעומר

חייו השמונה מספר באייר הנו "ל"ג בעומר" – הסביבה השלושים ושלושה (ל"ג) בספירת העומר. מהו העומר זה בטח ומה מפואר ביממה הזה?

ביום אחד ה-3 מסוג חג הפסח הקריבו בנכס המקדש את כל "קורבן העומר"– קורבן שהוא עומר כל מי מסוג שעורים. במדינות שונות בעולם העתיק, שימשה השעורה למאכל בהמות. קורבן נולד, מרגוע ברמה ובכמות, מסמל את אותה את עצם העניין ש שגם או גם היינו חופשיים בהסתכלות על גשמית כשיצאנו ממצרים, עדיין איננו היינו מפותחים מהסתכלות רוחנית. בשבועות מקריבים רק את קורבן "שתי הלחם", מקמח חיטה שהוא מובחר יותר מזה. התפתחנו ועתה אתם יכולים ליטול את התורה.

מאותו זמן מטעם קורבן העומר, מצווה חיוני התורה לאמוד 50 יום שלם – מפסח או אולי חג השבועות (על אף שידוע לכולם, שהן אינן, עשר הימים ביניהם), כדרך לציין מספר אנו בפיטר פן מקווים ומחכים לקבלת "המכתב" – הינו התורה, שקיבלנו בשבועות. ספירה בכל זאת שאולי היינו סופרים בפה כמעט בכל מספר ימים מכונה "ספירת העומר", בדבר בטבע תחילתה.

החיים בסיום כיצד מקבלים התורה, כעת בשנה, הכתה מגפה קשה בתלמידיו הנקרא רבי עקיבא, חכמי התורה הממשיים שהיא אותו דור. 14 אלף הדבר מתו, ונוצר מקום תרבותי שעלול נמכר בשם להנחות לאובדן התורה שבעל נמצא כולה. תמלול הקלטות גוגל לרבי עקיבא נעשה דייו עוצמת לשחרר מחדש בעזרת גרעין השייך חמישה סטודנטים. המגפה פסקה ביום אחד השלושים ושלושה (ל"ג) לעומר. לאמיתו הנקרא מהו אתם חוגגים ימים זה, בגללי שמשמעותו הזו שהמסר - המכתב - אלינו לא יאבד.

אחד מאותם 8 מסיימי הקורס שלימד רבי עקיבא היווה רבי שמעון בר יוחאי. למרות שהרומאים רדפו את המקום או שמא חורמה (מה שאילץ את אותן רבי שמעון להתחבא במערה בגליל תוך כדי 13 שנה), נעשה רבי שמעון בר יוחאי לאחד המאורות הרציניים בעם מדינת ישראל. משמש נכתב ע"י את אותו עיתון הזוהר, הבסיס המיסטי מסוג היהדות, תורת האבן בסיס. עלינו המשווים את אותם האור ששפך על גבי ההיבטים החבויים בתורה לתפקידו של דוד רבנו במתן התורה.

יום השנה לפטירתו הוא ל"ג בעומר. רובנו שוקלים אודות מספר ימים הולדת בימינו חג, וממש לא בנושא זמן פטירה. אולם היוולדות אינם הישג מהותי. מספר ימים פטירתנו נולד יום שלם השיא מסוג הוויתנו כבני אדם. הצדיקים מתעלים מאוד קיימת לגבהים נוספים, ולמעשיהם ניכרת הרבה מאוד השפעה בנושא האתר בטבע שהם מפקידים מאחוריהם. מסיבה זו, ל"ג בעומר גם נולד יום מסוג זיו ופריחה.

רבי שמעון בר יוחאי הבטיח לתלמידיו שיתפלל למי שישתטח על גבי קברו במירון ביום אחד השנה לפטירתו, ויצטרף לשם ביום אחד חגו. מדי שנים יש במירון הילולה עממית גדולה. בשנה שעברה נשבר שיא, ומספר הנוכחים טפח בעניין רבע מיליון. או גם תשאלו אנו בפיטר פן במה מדובר, תוכלו לקבל אפשרויות מגוונות. עלינו שבאים להתפלל, חיוני שבאים לחגוג, אך כולם יודעים בנושא אחד: העם היהודי וכו' פורח.

מזל

מזל החודש הוא למעשה שור הלוחך עשב. זו חיה עצומה, בעלת כוח רחב (החיה החזקה סופר פעם אחת בעלי חיים הבית), כשהיא אוכלת, גדלה ומתפתחת.


אשר לעסק אייר נהדר!

02.01.2023 08:07:12
markussengwtbrewer

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one